Tuyển tập các bài toán lớp 5 nâng cao – Bài 3

[Chuyên mục – Toán lớp 5 nâng cao] – Bài 3.

Đề bài:

Tìm ba số biết rằng tổng của chúng bằng 34,5 nếu chia số thứ nhất cho số thứ hai thì được 2, nếu chia số thứ hai cho số thứ ba thì được 3,5.

Hướng dẫn giải:

Từ đề bài ta có:

Số thứ nhất = 2 lần số thứ hai

Số thứ hai = 3,5 lần số thứ ba

Vậy: 2 lần số thứ hai = 2 x 3,5 lần số thứ ba = 7 lần số thứ ba

Do đó: số thứ nhất = 7 lần số thứ ba.

Theo đề bài có:

Số thứ nhất + số thứ hai + số thứ ba = 34,5

Suy ra: 7 lần số thứ ba + 3,5 lần số thứ ba + số thứ ba = 34,5

Suy ra: 11,5 lần số thứ ba = 34,5

Suy ra: Số thứ ba = 34,5 : 11,5 = 3

Vậy số thứ hai = 3,5 x 3 = 10,5 và số thứ nhất = 7 x 3 = 21

Đ/S: 21; 10,5 và 3


Chúc các em học tập tốt 🙂

Thân ái!

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn đăng ký học tập bổ trợ kiến thức Toán lớp 5 và ôn luyện thi Violympic Toán 5 trên mạng vui lòng liên hệ cho chúng tôi:

  • Hotline: 0919.281.916 (Hỗ trợ 24/7)
  • Email: HoctoanIQ@gmail.com
  • Website: ToanIQ.comToan5.com

Rất vui lòng được hợp tác cùng với các bậc PHHS!

Trân trọng.