Từ năm chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể viết được bao nhiêu số có ba chữ số?

[Luyện thi Violympic Toán lớp 5] – Đề bài: Từ năm chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể viết được bao nhiêu số có ba chữ số?.


Hướng Dẫn Giải

Có 5 cách chọn chữ số hàng trăm, với mỗi cách chọn chữ số hàng trăm có 5 cách chọn chữ số hàng chục, với mỗi cách chọn chữ số hàng chục có 5 cách chọn chữ số hàng đơn vị. Với mỗi cách chọn như vậy sẽ được 1 số có 3 chữ số.

Số các số viết được là: 5 x 5 x 5 = 125 (số)

Đáp Số: 125 số.

Chúc các em học tập tốt 🙂

Thân ái.


Liên hệ đăng ký học tập bổ trợ kiến thức Toán lớp 5 và ôn luyện thi Violympic Toán trên mạng các vòng cấp trường, Quận/ Huyện, Tỉnh/ TP, Quốc gia vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo:

  • Điện thoại: 0919.281.916 (Hỗ trợ 24/7)
  • Email: HoctoanIQ@gmail.com
  • Website: Toan5.com – ToanIQ.com