Tính tổng sau: A = 1 + 3 + 9 + 27 + … + 2187 + 6561

[Bồi dưỡng luyện thi Violympic Toán 5] – Đề bài: Tính tổng sau: A = 1 + 3 + 9 + 27 + … + 2187 + 6561

Hướng dẫn giải:

+) Ta có: A = 1 + 3 + 9 + 27 + … + 2187 + 6561 (1)

+) Nhân cả hai vế với 3 của A ta được: A x 3 = 3 + 9 + 27 + 81 + … + 6561 + 19683 (2)

+) Từ (1) và (2) suy ra: A = (19683 – 1) : 2 = 9841

Đăng ký học tập Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao, luyện thi Violympic Toán lớp 5 trên mạng, vui lòng liên hệ theo số máy: 0919.281.916 (Hỗ trợ 24/7).

Chúc các em học tập tốt 🙂

Thân ái!