Tính A = 1+1/2+1/4+1/8+…+1/1024

[Bồi dưỡng Toán lớp 5] – Tính A = 1+1/2+1/4+1/8+…+1/1024.

Giải:

Nhân 2 vào hai vế ta được: 

2A = 2 x 1 + 2 x 1/2 + 2 x 1/4 + 2 x 1/8 +…+ 2 x 1/1024

2A = 2 + 1 + 1/2 + 1/4 + …. + 1/512

Lấy 2A – A ta được:

2A – A = (2 + 1 + 1/2 + 1/4 + …. + 1/512) – (1+1/2+1/4+1/8+…+1/1024)

A = 2 – 1/1024

A = 2047 / 1024.


Chúc các em học tập tốt.

Thân ái.