Tính A = 1% + 2% + 3% + … + 50%

[Bồi dưỡng Toán lớp 5] – Đề bài: Tính A = 1% + 2% + 3% + … + 50%.


Hướng dẫn giải:

Ta có: A = 1% + 2% + 3% + … + 50%

A = (1 + 2 + 3 + … + 50)%

A = (51.50 : 2)%

A = 1275%

A = 12,75.


Chúc các em học tập tốt.

Thân ái.