Tìm các phân số lớn hơn 1/5 và khác với số tự nhiên , biết rằng nếu lấy mẫu số nhân với 2 và lấy tử số cộng với 2 thì giá trị phân số không thay đổi ?

[Bồi dưỡng Toán 5 – Bài toán về phân số] – Đề bài: Tìm các phân số lớn hơn 1/5 và khác với số tự nhiên, biết rằng nếu lấy mẫu số nhân với  2 và lấy tử số cộng với 2 thì giá trị phân số không thay đổi?

Giải:

bai-12

Chúc các em học tập tốt 🙂