Thử sức Violympic Toán 5 trên mạng – Hướng dẫn bài tập Bài 4

Chuyên mục thử sức Violympic Toán 5 trên mạng – Phần hướng dẫn bài tập – Bài 4.


Đề bài: Cho biết:

A = 3 x 3 x 3 x … x 3 (Có 444 thừa số 3);

B = 4 x 4 x 4 x … x 4 (Có 333 thừa số 4).

So sánh A và B.


HƯỚNG DẪN GIẢI

Ta có:

+) A = 3 x 3 x 3 x … x 3 (Có 444 thừa số 3)

A = (3 x 3 x 3 x 3) x … x (3 x 3 x 3 x 3) (Có 111 nhóm)

A = 81 x 81 x … 81 (Có 111 thừa số 81)

+) B = 4 x 4 x 4 x … x 4 (Có 333 thừa số 4)

B = (4 x 4 x 4) x … x (4 x 4 x 4) (Có 111 nhóm)

B = 64 x 64 x … x 64 (Có 111 thừa số 64)

Vì 64 < 81 nên suy ra: B < A.

Đáp số: B < A.


 

Chúc các em học tập tốt 🙂

Thân ái.

Xem thêm chương trình luyện thi Violympic Toán lớp 5:

  1. Luyện thi Violympic Toán lớp 5 các vòng cấp trường: http://toan5.com/luyen-thi-violympic-toan-lop-5-cac-vong-cap-truong/
  2. Luyện thi Violympic Toán lớp 5 các vòng cấp Quận/ Huyện: http://toan5.com/luyen-thi-violympic-toan-lop-5-cac-vong-cap-quan-huyen/
  3. Luyện thi Violympic Toán lớp 5 các vòng cấp Tỉnh/ TP, Quốc gia: http://toan5.com/luyen-thi-violympic-toan-lop-5-cac-vong-cap-tinh-thanh-pho-quoc-gia/