Thử sức Violympic Toán 5 trên mạng – Hướng dẫn bài tập Bài 3

Chuyên mục thử sức Violympic Toán 5 trên mạng: – Phần hướng dẫn bài tập – Bài 3.


Đề bài: Không làm phép tính, hãy so sánh hai tích sau:

A = 200920092009 x 20102010,

B = 201020102010 x 20092009.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Ta có: A = 200920092009 x 20102010

A = 2009 x 100010001 x 2010 x 10001

A = (2010 x 100010001) x (2009 x 10001)

A = 201020102010 x 20092009 = B

Vậy, A = B.


 

Chúc các em học tập tốt 🙂

Thân ái.

Xem thêm chương trình luyện thi Violympic Toán lớp 5:

  1. Luyện thi Violympic Toán lớp 5 các vòng cấp trường: http://toan5.com/luyen-thi-violympic-toan-lop-5-cac-vong-cap-truong/
  2. Luyện thi Violympic Toán lớp 5 các vòng cấp Quận/ Huyện: http://toan5.com/luyen-thi-violympic-toan-lop-5-cac-vong-cap-quan-huyen/
  3. Luyện thi Violympic Toán lớp 5 các vòng cấp Tỉnh/ TP, Quốc gia: http://toan5.com/luyen-thi-violympic-toan-lop-5-cac-vong-cap-tinh-thanh-pho-quoc-gia/