Thử sức Violympic Toán 5 – Bài 6

Chuyên mục: Thử sức Violympic Toán 5 – Bài 6.


Các em học sinh thử sức với bài toán lớp 5 chủ đề liên quan về chữ số tận cùng như sau:

Đề bài: Cho A = (2015 x 2015) : (2011 x 2019).

Không tính kết quả cụ thể của A, hãy so sánh giá trị của biểu thức của A với 1.

 Chú ý: Bắt đầu từ ngày 24/ 08/ 2016, Trong mỗi tuần, hệ thống Toán IQ đưa 3 bài tập vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 các em làm và nộp bài qua Email: HoctoanIQ@gmail.com hoặc nộp bài tại mẫu dưới đây:


[contact-form][contact-field label=’Họ và tên HS:’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Địa chỉ Email học tập:’ type=’email’/][contact-field label=’Gửi câu trả lời:’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]

Chúng tôi sẽ công bố hướng dẫn giải vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần.


Chúc các em học tập tốt 🙂

Thân ái.

Xem thêm chương trình luyện thi Violympic Toán lớp 5:

  1. Luyện thi Violympic Toán lớp 5 các vòng cấp trường: http://toan5.com/luyen-thi-violympic-toan-lop-5-cac-vong-cap-truong/
  2. Luyện thi Violympic Toán lớp 5 các vòng cấp Quận/ Huyện: http://toan5.com/luyen-thi-violympic-toan-lop-5-cac-vong-cap-quan-huyen/
  3. Luyện thi Violympic Toán lớp 5 các vòng cấp Tỉnh/ TP, Quốc gia: http://toan5.com/luyen-thi-violympic-toan-lop-5-cac-vong-cap-tinh-thanh-pho-quoc-gia/