Thử sức Violympic Toán 5 – Bài 4

Chuyên mục: Thử sức Violympic Toán 5 – Bài 4.


Các em học sinh thử sức với bài toán lớp 5 như sau:

Đề bài: Cho biết:

A = 3 x 3 x 3 x … x 3 (Có 444 thừa số 3);

B = 4 x 4 x 4 x … x 4 (Có 333 thừa số 4).

So sánh A và B.Chú ý: Bắt đầu từ ngày 24/ 08/ 2016, Trong mỗi tuần, hệ thống Toán IQ đưa 3 bài tập vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 các em làm và nộp bài qua Email: HoctoanIQ@gmail.com hoặc nộp bài tại mẫu dưới đây:


[contact-form][contact-field label=’Họ và tên HS:’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Địa chỉ Email học tập:’ type=’email’/][contact-field label=’Gửi câu trả lời:’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]

Chúng tôi sẽ công bố hướng dẫn giải vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần.


Chúc các em học tập tốt 🙂

Thân ái.

Xem thêm chương trình luyện thi Violympic Toán lớp 5:

  1. Luyện thi Violympic Toán lớp 5 các vòng cấp trường: http://toan5.com/luyen-thi-violympic-toan-lop-5-cac-vong-cap-truong/
  2. Luyện thi Violympic Toán lớp 5 các vòng cấp Quận/ Huyện: http://toan5.com/luyen-thi-violympic-toan-lop-5-cac-vong-cap-quan-huyen/
  3. Luyện thi Violympic Toán lớp 5 các vòng cấp Tỉnh/ TP, Quốc gia: http://toan5.com/luyen-thi-violympic-toan-lop-5-cac-vong-cap-tinh-thanh-pho-quoc-gia/