Thử sức Toán 5 – Hướng dẫn bài tập Bài 1

Chuyên mục thử sức Toán 5: – Phần hướng dẫn bài tập – Bài 1.

Đề bài: Cho ba số tự nhiên khác nhau là: A, B, C có tổng của ba số đó bằng 69. Biết rằng số B bằng tổng các chữ số của A; Số C bằng tổng các chữ số của B. Tìm ba số đó.


HƯỚNG DẪN GIẢI:

+) A > B > C và A + B + C = 69 hay A < 69 và B < 15; C < 10.

+) Gọi A = ab; B = a + b

+) B > C nên B – C = 9 hay C = B – 9 = a + b – 9, B > 9.

+) Theo đề bài ta có: A + B + C = 69 nên suy ra: (a x 10 + b) + (a + b) + (a + b – 9) = 69

Suy ra: a x 4 + b = 26

Mà a x 4 chia hết cho 4, 26 chia cho 4 dư 2 nên suy ra: b chia cho 4 dư 2, b là chữ số nên suy ra:

b = 2 hoặc b = 6.

+) Nếu b = 2 suy ra: a x 4 = 26 – 2 = 24 hay a = 6, suy ra: B = a + b = 2 + 6 = 8 loại vì B phải lớn hơn 9.

+) Nếu b = 6 suy ra: a x 4 = 26 – 6 = 20 hay a = 5 suy ra: B = a + b = 5 + 6 = 11, C = a + b – 9 = 5 + 6 – 9 = 2, A = 56.

A + B + C = 56 + 11 + 2 = 69 (Thỏa mãn)

Đ/s: A = 56; B = 11; C = 2.


Chúc các em học tập tốt 🙂

Thân ái.

Xem thêm chương trình luyện thi Violympic Toán lớp 5:

  1. Luyện thi Violympic Toán lớp 5 các vòng cấp trường: http://toan5.com/luyen-thi-violympic-toan-lop-5-cac-vong-cap-truong/
  2. Luyện thi Violympic Toán lớp 5 các vòng cấp Quận/ Huyện: http://toan5.com/luyen-thi-violympic-toan-lop-5-cac-vong-cap-quan-huyen/
  3. Luyện thi Violympic Toán lớp 5 các vòng cấp Tỉnh/ TP, Quốc gia: http://toan5.com/luyen-thi-violympic-toan-lop-5-cac-vong-cap-tinh-thanh-pho-quoc-gia/