Tài liệu luyện thi Violympic Toán lớp 5 trên mạng các vòng cấp trường

Tài liệu luyện thi Violympic Toán lớp 5 trên mạng các vòng cấp trường từ vòng 1 đến vòng 12.

Violympic Toán lớp 5 các vòng cấp trường

Violympic Toán lớp 5 các vòng cấp trường


 

HỆ THỐNG PHÁT TRIỂN TOÁN IQ VIỆT NAM

PHỤ LỤC TÀI LIỆU

 

TÀI LIỆU LUYỆN THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 5 CÁC VÒNG CẤP TRƯỜNG

(Từ vòng 1 đến vòng 12)

(Nội dung mỗi bài bao gồm: Bài giảng, bài tập tự luyện, hướng dẫn bài tập tự luyện)


CHUYÊN ĐỀ 1: PHÂN SỐ:

 • Bài 1: Phân số. Hỗn số và Tính chất cơ bản của Phân số
 • Bài 2: Rút gọn phân số. Quy đồng phân số
 • Bài 3: So sánh phân số
 • Bài 4: Bốn phép tính về phân số
 • Bài 5: Phép cộng và phép trừ phân số
 • Bài 6: Phép nhân phân số
 • Bài 7: Phép chia phân số
 • Bài 8: Đếm số các phân số
 • Bài 9: Thêm bớt một số ở Tử số – Mẫu số của phân số
 • Bài 10: Tính nhanh với phân số
 • Bài 11: Tỉ số – Tỉ lệ bản đồ và Ứng dụng
 • Bài 12: Bài toán tỉ lệ thuận
 • Bài 13: Bài toán tỉ lệ nghịch
 • Bài 14: Tìm hai số khi biết Hiệu – Tỉ liên quan đến phân số
 • Bài 15: Tìm hai số khi biết Tổng – Tỉ liên quan đến phân số

CHUYÊN ĐỀ 2: ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG

 • Bài 1: Đo độ dài khối lượng
 • Bài 2: Đo diện tích. Đo thể tích
 • Bài 3: Số đo thời gian

CHUYÊN ĐỀ 3: CÁC BÀI TOÁN

 • Bài 1: Dãy số cách đều
 • Bài 2: Toán trồng cây
 • Bài 3: Các bài toán về số trung bình cộng
 • Bài 4: Dấu hiệu chia hết
 • Bài 5: Một số bài toán liên quan đến số tự nhiên
 • Bài 6: Bài toán về cộng trừ nhân chia sai
 • Bài 7: Thêm bớt chữ số vào số tự nhiên

CHUYÊN ĐỀ 4: SỐ THẬP PHÂN:

 • Bài 1: Số thập phân
 • Bài 2: Phép cộng, trừ số thập phân.
 • Bài 3: Phép nhân số thập phân.
 • Bài 4: Phép chia số thập phân.
 • Bài 5: Thay đổi vị trí dấu phẩy của số thập phân.
 • Bài 6: Tỉ số phần trăm.
 • Bài 7: Tìm tỉ số phần trăm của một số.
 • Bài 8: Tìm một số khi biết tỉ số phần trăm.
 • Bài 9: Các bài toán về giá bán tiền, vốn, lãi suất ngân hàng
 • Bài 10: Tìm giá bán, giá gốc sau khi giảm giá hoặc tăng giá so với dự định

ĐỀ THI: Tuyển tập đề thi Violympic Toán lớp 5 từ vòng 1 đến vòng 12 cấp trường năm 2014 – 2015 có đáp án và hướng dẫn chi tiết.

ĐỀ THI: Tuyển tập đề thi Violympic Toán lớp 5 từ vòng 1 đến vòng 12 cấp trường năm 2015 – 2016 có đáp án và hướng dẫn chi tiết.

 Liên hệ đặt mua tài liệu:

 • Hotline: 0919.281.916 (Hỗ trợ 24/7)
 • Email: HoctoanIQ@gmail.com
 • Website: ToanIQ.comToan5.com