Phát triển Toán IQ lớp 5 – Bài 1

[Phát triển tư duy Toán lớp 5] – Bài toán IQ lớp 5 – Bài 1.

Đề bài: Viết các số tự 1 đến 12 vào các ô tròn trong các vòng tròn ở hình bên sao cho mỗi số ở vòng tròn trong đều là số chẵn và tổng các số ở vòng tròn ngoài gấp 2 lần tổng các số ở vòng tròn trong.

Hình vẽBài 1 - Toán IQ


Hướng dẫn giải:

Ta có: Tổng 1 + 2 + 3 + … + 12 = 13.12 : 2 = 78.

Vì tổng các số ở vòng tròn ngoài gấp 2 lần tổng các số ở vòng tròn trong nên suy ra: Tổng các số vòng tròn trong là: 78 : 3 = 26.

Có 4 số vòng tròn trong, mỗi số là số chẵn thuộc vào các số: 2; 4; 6; 8; 10; 12 nên suy ra: 4 số đó là: (2; 4; 8; 12) hoặc (2; 6; 8; 10).

+) Nếu 4 số chẵn ở vòng tròn trong là: 2; 4; 8; 12 và các số còn lại ở vòng tròn ngoài là: 1; 3; 5; 6; 7; 9; 10; 11.

Ta có hình vẽ như sau:

 

Bài 1 - Hình 1

Bài 1 – Hình 1

+) Nếu 4 số chẵn ở vòng tròn trong là: 2; 6; 8; 10 và các số còn lại ở vòng tròn ngoài là: 1; 3; 4; 5; 7; 9; 11; 12.

Ta có hình vẽ như sau:

Bài 1 - Hình 2

Bài 1 – Hình 2


Chúc các em học tập tốt.

Thân ái.


Đăng ký học tập luyện thi Violympic Toán lớp 5 các vòng thi cấp Quận/ Huyện, Tỉnh / TP , Quốc Gia, vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo:

Rất vui lòng được hợp tác cùng với các bậc PHHS.