Những bài toán hay trong toán lớp 5 – Bài 1

[Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5] – Những bài toán hay trong toán lớp 5 – Bài 1.

Đề bài: Tìm một số tự nhiên có hai chữ số biết rằng khi viết thêm số 12 vào bên trái số đó ta được số mới lớn gấp 26 lần số phải tìm.

Hướng dẫn: 

Bồi dưỡng Toán lớp 5 - Bài 1

Bồi dưỡng Toán lớp 5 – Bài 1