Nếu tăng chiều dài hình chữ nhật thêm 10% và chiều rộng thêm 25% thì diện tích hình chữ nhật tăng thêm bao nhiêu phần trăm?

[Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 – Chuyên đề số thập phân] – Đề bài: Nếu tăng chiều dài hình chữ nhật thêm 10% và chiều rộng thêm 25% thì diện tích hình chữ nhật tăng thêm bao nhiêu phần trăm?


Hướng dẫn giải:

Gọi chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật ban đầu là: a và b.

Vậy, diện tích của hình chữ nhật ban đầu là: S = a x b.

Chiều dài hình chữ nhật tăng thêm 10% là: 1,1a

Chiều rộng hình chữ nhật tăng thêm 25% là: 1,25b

Vậy, diện tích hình chữ nhật sau khi tăng là: 1,1a x 1,25b = 1,375 x a x b

Suy ra: Diện tích hình chữ nhật tăng thêm là: 0,375 = 37,5%


Bài tập tự luyện:

Bài 1: Tăng chiều dài và giảm chiều rộng của một hình chữ nhật đi cùng một lượng là 20%. Tính xem diện tích hình chữ nhật tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm.

Bài 2: Một đề thi trắc nghiệm gồm 60 câu hỏi. Mỗi người được coi là đỗ nếu làm đúng trên 80% số câu hỏi. Bạn Nam đi thi và làm đúng 45 câu hỏi trong tổng số 60 câu hỏi đó. Hỏi bạn Nam có đỗ hay không?


Chúc các em học tập tốt.

Thân ái.