Hướng dẫn giải Vòng 12 Toán Violympic lớp 5

LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 QUA CÁC VÒNG TỪ CẤP TRƯỜNG ĐẾN CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ – QUỐC GIA NĂM 2016-2017.

VÒNG 12 – Vòng cấp trường

PHẦN II/ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 87.

bai 87

Diện tích hình vuông bé trong hình vẽ là:  5 × 5 = 25 ( cm)

Diện tích hình chữ nhật bé trong hình vẽ là: ( 185 – 25) : 2 = 80 (cm)

Độ dài cạnh hình vuông đã cho là: 80 : 5 = 16 ( cm)

Vậy diện tích hình vuông đã cho là:  16 × 16 = 256 ( cm)

Bài 88.

bai 87

Diện tích hình vuông bé trong hình vẽ là: 4 × 4 = 16 (cm)

Diện tích một hình chữ nhật bé trong hình vẽ là:  ( 184 – 16) : 2 = 84 (cm)

Độ dài cạnh hình vuông mới là:  84 : 4 = 21 ( cm)

Độ dài cạnh hình vuông đã cho là:  21 + 4 = 25 (cm)

Vậy diện tích hình vuông đã cho là:  25 × 25 = 625 ( cm)

Bài 89. Để giải được bài toán này, các em cần phải xác định được tỉ số của hai số dựa vào tỉ số của số bé với hiệu hai số đó.

Vì số bé bằng 75% = ¾ hiệu hai số đó, nên nếu ta biểu thị hiệu hai số đó 4 phần bằng nhau thì số bé là 3 phần như thế. Vậy số lớn là 3 + 4 = 7 phần như thế.

Ta có sơ đồ:

bai 89

Số bé là:      285 : ( 3 + 7) × 3 = 85,5

Số lớn là:     285 – 85,5 = 199,5

Bài 90.

bai 90

Bài 91. Số thập phân phải tìm là số bé nhất nên phần nguyên phải là 0 và các chữ số hàng phần mười, phần trăm,… phải là các chữ số bé nhất có thể có.

Ta có: 14 = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 4 = 0 + 1 + 2 + 3 + 8.

Vậy số phải tìm là 0,1238.

Bài 92. Khi giải bài toán này các em cần lưu ý giá trị 1% của mỗi lần giảm giá là khác nhau.

Giá bán của chiếc điện thoại trước khi giảm giá lần 2 là:  4275000 : ( 100 – 5) × 100 = 4500000 (đồng)

Giá bán của chiếc điện thoại trước khi giảm giá lần thứ nhất là:

4500000 : (100 – 10) × 100 = 5000000 (đồng)

Bài 93.  Ta thấy nếu cùng lấy ở mỗi kho ra một số tấn thóc thì hiệu số thóc ở hai kho vẫn không thay đổi và bằng:  48,5 – 35 = 13,5 (tấn)

Khi số thóc ở kho B bằng 50% hay bằng ½ số thóc kho A thì kho A vẫn nhiều hơn kho B 13,5 tấn. Lúc đó số thóc ở kho B là 13,5 tấn.

Vậy cùng phải lấy ở mỗi kho ra số thóc là:   35 – 13,5 = 21,5 (tấn)