Hướng dẫn giải Vòng 1 Toán Violympic lớp 5

VÒNG 1

II/ Hướng dẫn giải bài tập – Đáp số

Bài 1: 

Để giải được bài toán này các em phải xác định được đây là bài toán thuộc dạng toán tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó. Em cần phải xác định hiệu của hai số đó là bao nhiêu?

Vì tổng hai số tự nhiên đó là số lẻ, suy ra hai số đó có một số chẵn và một số lẻ.

Giữa hai số đó có 15 số chẵn, suy ra giữa hai số đó cũng có 15 số lẻ.

Vậy hiệu hai số đó là:      15 × 2 + 1 = 31

Số bé là:    ( 2013 – 31) : 2 = 991.

Số lớn là:   991 + 31 = 1022

Bài 2:

Vì phân số đó có giá trị bằng 1 , nên nếu ta biểu thị tử số là 4 phần bằng nhau thì mẫu số là 5 phần như thế.

Vậy tử số là:         198 : ( 4 + 5) × 4 = 88.

Mẫu số là:            198 – 88 = 110

Vậy phân số đó là:  2.

Bài 3: Tương tự bài số 1.

Để  giải được bài toán đó các em cần phải xác định được hiệu của hai số đó là bao nhiêu?

Giữa hai số tự nhiên đó có 21 số tự nhiên nên hiệu hai số đó là:

Số bé là:   ( 2014 – 22) : 2 = 996.

Số lớn là:   996 + 22 = 1018.