Hỏi: Tích của hai số gấp 7 lần thừa số thứ nhất. Hỏi thừa số thứ hai là bao nhiêu?

[Hỏi đáp Toán 5 – Phần số tự nhiên] – Đề bài: Tích của hai số gấp 7 lần thừa số thứ nhất. Hỏi thừa số thứ hai là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Vì tích của hai số gấp 7 lần thừa số thứ nhất nên thừa số thứ hai chính là 7.

Chúc các em học tập tốt 🙂