Hiệu của hai số bằng 161. Biết rằng nếu tăng số lớn thêm 8 đơn vị và giảm số bé đi 3 đơn vị thì số lớn gấp 3 lần số bé. Tìm số bé

[Violympic Toán lớp 5] – Đề bài: Hiệu của hai số bằng 161. Biết rằng nếu tăng số lớn thêm 8 đơn vị và giảm số bé đi 3 đơn vị thì số lớn gấp 3 lần số bé. Tìm số bé.


Hướng dẫn giải:

Sau khi tăng và giảm ở cả hai số thì hiệu mới sẽ là : 161 + 8 + 3 = 172

Hiệu số phần bằng nhau là : 3 – 1 = 2 (phần)

Giá trị 1 phần cũng chính bằng số bé khi đã giảm đi 3 đơn vị : 172 : 2 = 86

Số bé ban đầu là : 86 + 3 = 89.

Đáp số :  89.


Chúc các em học tập tốt 🙂

Thân ái!

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn đăng ký học tập bổ trợ kiến thức Toán lớp 5 và ôn luyện thi Violympic Toán 5 trên mạng vui lòng liên hệ cho chúng tôi:

  • Hotline: 0919.281.916 (Hỗ trợ 24/7)
  • Email: HoctoanIQ@gmail.com
  • Website: ToanIQ.comToan5.com

Rất vui lòng được hợp tác cùng với các bậc PHHS!

Trân trọng.