Dạng 1: Các bài toán có một chuyển động tham gia

[Chuyên đề về chuyển động đều] – Các bài toán có một chuyển động tham gia.

Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 và ôn luyện thi Violympic Toán 5 trên mạng: 0919.281.916 (Hỗ trợ 24/7)


A. Kiến thức cần nhớ:

– Thời gian đi = quãng đường :  vận tốc (t=s:v)

= giờ đến – giờ khởi hành – giờ nghỉ (nếu có).

– Giờ khởi hành = giờ đến nơi – thời gian đi – giờ nghỉ (nếu có).

– Giờ đến nơi = giờ khởi hành + thời gian đi + thời gian nghỉ (nếu có).

– Vận tốc = quãng đường : thời gian (v=s:t)

– Quãng đường = vận tốc x thời gian (s=vxt)

B. Các loại bài dạng 1:

  1. Loại 1: Tính quãng đường khi biết vân tốc và phải giải bài toán phụ để tìm thờigian.
  2. Loại 2: Tính quãng đường khi biết thời gian và phải giải bài toán phụ để tìm vận tốc.
  3. Loại 3: Vật chuyển động trên một quãng đường nhưng vận tốc thay đổi giữa đoạn lên dốc, xuống dốc và đường bằng.
  4. Loại 4: Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường cả đi lẫn về.

C. Bài tập tự luyện:

Bài 1 (Dạng 1- loại 1): Một ô tô dự kiến đi từ A đến B với vận tốc 45km/giờ thì đến B lúc 12 giờ trưa. Nhưng do trời trở gió mỗi giờ xe chỉ đi được 35km/giờ và đến B chậm 40phút so với dự kiến. Tính quãng đường từ A đến B.

Đáp số: 105 km.

Bài 2: (Dạng 1-loại 2): Một người đi xe máy từ A đến B mất 3 giờ. Lúc trở về do ngược gió mỗi giờ người ấy đi chậm hơn 10km so với lúc đi nên thời gian lúc về lâu hơn 1 giờ. Tính quãng đường AB?

Đáp số: 120 km

Bài 3: (Dạng 1-loại 3): Một người đi bộ từ A đến B, rồi lại trở về A mất 4giờ 40 phút. Đường từ A đến B lúc đầu là xuống dốc tiếp đó là đường bằng rồi lại lên dốc. Khi xuống dốc người đó đi với vận tốc 5km/giờ, trên đường bằng với vận tốc 4km/giời và khi lên dốc với vận tốc 3km/giờ. Hỏi quãng đường bằng dài bao nhiêu biết quãng đường AB dài 9km.                         

Đáp số: 4km

Bài 4: (Dạng 1-Loại4): Một người đi bộ từ A đến B rồi lại quay trở về A. Lúc đi với vận tốc 6km/giờ nhưng lúc về đi ngược gió nên chỉ đi với vận tốc 4km/giờ. Hãy tính vận tốc trung bình cả đi lẫn về của người âý.

Đáp số: 4,8 km/giờ.