Bồi dưỡng Toán 5 – Thực hiện phép tính sau:

Bồi dưỡng Toán 5 – Thực hiện phép tính. Đề bài:

Cho A = 1 x 200 + 2 x 199 + 3 x 198 + … + 200 x 1

và B = 1 + (1 + 2) + (1 + 2 + 3) + … + (1 + 2 + 3 + … + 200). Tính A – B.

Tính A – B.


Hướng dẫn giải:

Ta có: B = 1 + (1 + 2) + (1 + 2 + 3) + … + (1 + 2 + 3 + … + 200)

B = 200 x 1 + 199 x 2 + 198 x 3 + … + 1 x 200

B = 1 x 200 + 2 x 199 + 3 x 198 + … + 200 x 1

Nên suy ra: A = B

Vậy, A – B = 0.


Chúc các em học tập tốt.

Thân ái.