Bổ trợ hình học lớp 5 nâng cao theo chủ đề – Bài 4

[Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5] – Bổ trợ hình học lớp 5 nâng cao theo chủ đề – Bài 4.


ĐỀ BÀI

Bài 4: Cho hình vẽ:

Bổ trợ hình học lớp 5 - Bài 4

Bổ trợ hình học lớp 5 – Bài 4

a) Bao nhiêu hình chữ nhật?

b) Bao nhiêu hình vuông?


Hướng dẫn giải:

a) +) Số hình chữ nhật trong hình dưới đây là: 15 hình chữ nhật.

+) Vậy có 6 x (6 – 1) : 2 = 30 : 2 = 15 hình tương tự như hình vẽ trên.

Nên suy ra: Có 15 x 15 = 225 hình chữ nhật trong hình vẽ ban đầu.

b) Số hình vuông trong hình vẽ trên là:

1 x 1 + 2 x 2 + 3 x 3 + 4 x 4 + 5 x 5 = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55 hình vuông.


Chúc các em học tập tốt.

Thân ái.


Đăng ký học tập luyện thi Violympic Toán lớp 5 các vòng thi cấp Quận/ Huyện, Tỉnh / TP , Quốc Gia, vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo:

Rất vui lòng được hợp tác cùng với các bậc PHHS.