Bổ trợ hình học lớp 5 nâng cao theo chủ đề – Bài 2: Có bao nhiêu hình chữ nhật trong hình vẽ?

[Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5] – Bổ trợ hình học lớp 5 nâng cao theo chủ đề – Bài 2.

Đề bài: Có bao nhiêu hình chữ nhật trong hình vẽ?.

Hình học lớp 5 - Bài 2

Hình học lớp 5 – Bài 2


Hướng dẫn giải:

+) Ghép 1 hình chữ nhật ta có: (1); (2); (3); (4); (5); (6); (7); (8); (9) nên suy ra: Có 9 hình chữ nhật nhỏ.

+) Ghép 2 hình chữ nhật: (1, 2); (3, 4); (4, 5); (6, 7); (7, 8); (8, 9) nên suy ra: Có 6 hình chữ nhật.

+) Ghép 3 hình chữ nhật: (3, 4, 5); (6, 7, 8); (7, 8, 9) nên suy ra: Có 3 hình chữ nhật.

+) Ghép 4 hình chữ nhật: (6, 7, 8, 9) nên suy ra: Có 1 hình chữ nhật.

+) Ghép 5 hình chữ nhật: (1, 2, 3, 4, 5) nên suy ra: Có 1 hình chữ nhật.

+) Ghép 7 hình chữ nhật: (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) nên suy ra: Có 1 hình chữ nhật

+) Ghép 9 hình chữ nhật: (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) nên suy ra: Có 1 hình chữ nhật.

Vậy, trên hình vẽ trên có: 9 + 6 + 3 + 1 + 1 + 1 + 1 = 22 hình chữ nhật.


Chúc các em học tập tốt.

Thân ái.


Đăng ký học tập luyện thi Violympic Toán lớp 5 các vòng thi cấp Quận/ Huyện, Tỉnh / TP , Quốc Gia, vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo:

Rất vui lòng được hợp tác cùng với các bậc PHHS.