Bổ trợ hình học lớp 5 nâng cao theo chủ đề – Bài 1

[Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5] – Bổ trợ hình học lớp 5 nâng cao theo chủ đề – Bài 1.

Đề bài: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 4cm và AD = 3cm. Người ta chia cạnh dài thành 4 phần bằng nhau và cạnh ngắn thành 3 phần bằng nhau rồi nối các điểm chia như hình vẽ.

Hình vẽ


HƯỚNG DẪN GIẢI:

a) +) Tách riêng hàng thứ nhất của hình vẽ ra để được hình vẽ dưới đây:

(Hình a)

(Hình a)

 

Trong hình vẽ a, này, ta có:  = 10 hình chữ nhật.

+) Vậy, trong hình vẽ ban đầu, ta có:  = 6 cách tách riêng hình tương tự như hình a, đó là các hình: ABNM; MNSR; RSCD; ABSR; MNCD; ABCD.

+) Mỗi cách tách ta có: 10 hình chữ nhật. Vậy có 6 cách tách có: 6 x 10 = 60 hình chữ nhật.

b) Đánh số các ô vuông từ 1 đến 12 như trong hình vẽ.

Hình vẽ

+) Xét 1 hình vuông nhỏ có: 12 hình vuông.

+) Ghép 4 hình vuông với nhau: (1, 2, 5, 6); (2, 3, 6, 7); (3, 4, 7, 8); (5, 6, 9, 10); (6, 7, 10, 11); (7, 8, 11, 12). Vậy có: 6 hình vuông.

+) Ghép 9 hình vuông với nhau: (1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11); (2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12).

Vậy, số hình vuông trong hình vẽ trên là: 12 + 6 + 2 = 20 hình vuông.


Chúc các em học tập tốt.

Thân ái.


Đăng ký học tập luyện thi Violympic Toán lớp 5 các vòng thi cấp Quận/ Huyện, Tỉnh / TP , Quốc Gia, vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo:

Rất vui lòng được hợp tác cùng với các bậc PHHS.