Bài toán tính tuổi liên quan đến số đo thời gian

[Bồi dưỡng Toán lớp 5] – Bài toán tính tuổi liên quan đến số đo thời gian.

Đăng ký học tập luyện thi Violympic Toán lớp 5 trên mạng: 0919.281.916.

==> Xem thêm: Chuyển động đồng hồ


LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

  • 1 thế kỷ = 100 năm
  • 1 năm = 12 tháng
  • 1 năm thường có 365 ngày, tháng Hai có 28 ngày
  • 1 năm nhuận có 366 ngày, tháng Hai có 29 ngày
  • Những tháng có 31 ngày là tháng: 1; 3; 5; 7; 8; 10; 12.
  • Những tháng có 30 ngày là tháng: 4; 8; 9; 11
  • Những năm có hai chữ số cuối cùng tạo thành số chia hết cho 4 thì năm đó là năm nhuận. VD: 2012; 2016…

BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1: Một người sinh vào đầu năm 75 của thế kỷ XIX và mất vào đầu năm 36 của thế kỷ XX. Hỏi người đó sống bao nhiêu năm?

Hướng dẫn

Năm 75 của thế kỷ XIX là năm: 1875.

Năm 36 của thế kỷ XX là năm: 1936.

Vậy người đó đã sống: 1936 – 1875 = 61 (năm)

Đ/S: 61 năm

Bài 2: Một người sinh vào ngày 6 tháng 5 năm 1945 và mất ngày 7 tháng 7 năm 2012. Hỏi người đó đã thọ được bao nhiêu ngày?

Hướng dẫn

Từ năm 1945 đến năm 2012 có: 2012 – 1945 = 67 (năm)

Năm 1948 là năm nhuận đầu tiên trong khoảng các năm 1945 đến 2012.

Năm 2012 là năm nhuận cuối cùng.

Số năm nhuận từ năm 1945 đến 2012 là:

(2012 – 1948) : 4 + 1 = 17 (năm)

Từ 6/5/1945 đến 6/5/2012 có số ngày là:

365 x 67 + 17 = 24472 (ngày)

Từ 6/5/2012 đến 6/6/2012 có 30 ngày.

Từ 6/6/2012 đến 6/7/2012 có 31 ngày.

Vậy người đó thọ được số ngày là:

24472 + 30 + 31 + 1 = 24534 (ngày)

Đ/S: 24534 ngày

Bài 3: Một bà cụ sinh ngày 23/7/1910 và thọ 27781 ngày. Hỏi bà cụ đó mất ngày, tháng, năm nào?

Hướng dẫn

Vì 27781 : 365 = 76 dư 41 nên ta ước lượng bà cụ mất vào năm:

1910 + 76 = 1986.

Từ ngày 23/7/1910 đến 23/7/1986 là 76 năm.

Trong khoảng đó thì năm nhuận đầu tiên là năm 1912, năm nhuận cuối cùng là 1984.

Số năm nhuận trong thời gian đó là:

(1984 – 1912) : 4 + 1 = 19 (năm)

Từ ngày 23/7/1910 đến 23/7/1986 có số ngày là:

76 x 365 + 19 = 27759 (ngày)

Từ ngày 23/7/1986 đến ngày bà cụ mất là:

27781 – 27759 = 22 (ngày)

Ta có: 23 + 22 – 31 = 14.

Vậy bà cụ mất ngày 14/8/1986.

Đ/S: 14/8/1986

Bài 4: Hiện nay mẹ 32 tuổi, con gái 7 tuổi, con trai 3 tuổi. Hỏi sau bao lâu nữa thì tuổi mẹ gấp đôi tuổi hai con?

Hướng dẫn

Giả sử tuổi bố cũng bằng tuổi mẹ. Vậy tổng số tuổi bố mẹ hơn tổng số tuổi hai con là:

(32 + 32) – (7 + 3) = 54 (tuổi)

Khi tuổi mẹ gấp hai lần tổng số tuổi hai con thì tổng số tuổi bố và mẹ gấp 4 lần tổng số tuổi hai con:

Tuổi hai con khi đó là: 54 : (4 – 1) x 1 = 18 (tuổi)

Vì (18 – 7 – 3) : 2 = 4 nên sau 4 năm tuổi mẹ gấp đôi tuổi hai con.

Đ/S: 4 năm

Chúc các em học tập tốt 🙂


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn, đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo:

  • Điện thoại: 0919.281.916.
  • Email: HoctoanIQ@gmail.com
  • Website: www.toan5.com